Vi samarbejder med dig/We Cooperate with you!

Dansk.

Vi har gennem tiden arbejdet med Porter, Blue Ocean og mange andre strategiprocesser og har selv videreudviklet teorierne til AA International Consulting strategiproces. Dermed har vi sikret, at alle sten bliver vendt og ingen glemt.

Og senest, hvor alt går så hurtigt, og Danmark og verden bliver digitaliseret med hidtil uset hastighed arbejder vi med ExO, så vi kan hjælpe med at skabe den næste AirBnB, Netflix, Uber.

Vi opdaterer vor viden konstant via Insead, IMD, Singularity University og vore egne analyser af verden omkring os, for hele tiden at vurdere og benytte de bedste af de nyeste metoder, således at vort samarbejde med dig fører til resultater, og ikke blot forbliver teorier.

English.

We have developed AA International Consulting Strategy proces, thereby securing that all aspects of a future strategy are based on facts and not personal feelings and opinions.

Now as the world is changing with dramatic speed, we work with eXo, so we can help creating the next AirBnB, Netflix, Uber.

We constantly update our knowledge via Insead, IMD, Singularity University combined with our own research to secure, that we continue to use the latest and most proven methods to be sure that our cooperation with you lead to visible results, and do not end as theories on a piece of paper or in a binder on your shelf.