Hvilken metode benytter du for at udvikle din virksomhed? Which Method are you Using in Developing your Company?

Dansk.

Nogle steder bliver ledelsen enig om, at næste week-end skal afsættes til diskussion om, hvordan udviklingen de kommende år skal foregå. Om mandagen er det der aftaltes derefter strategien.

Andre steder tages en række ansatte med i diskussion af udviklingsmuligheder, både hvad angår produktudvikling, salg, produktion og service.

Og atter andre steder indkaldes eksterne personer for at deltage i diskussionerne. Somme tider indkaldes konsulentvirksomheder til hjælp.

Og besluttes det at tage konsulenter med i planlægningen, er det vigtigt at finde præcis de, man stoler på, om som giver en de resultater, man håber på.

Vi ved, at det ikke nytter at bede konsulenter gennemføre en opgave og levere en præsentation og en række Power Points, ringbind med dokumenter eller andet, som er gennemarbejdet af konsulenten eller konsulentvirksomheden. Gang på gang viser det sig nemlig, at resultaterne udebliver, fordi virksomhedens ledelse og medarbejdere ikke har ejerskab til de tiltag, der skal gennemføres.

Kun når hele projektet gennemføres, så man selv har det helt inde på livet – føler ejerskab –  bliver det en succes.

English.

Are you the type of manager who develop your company’s strategy during a weekend, and present it to the organisation for a couple of hours.

We know for sure, that only when a strategic project involve people so they feel ownership, and deep in the heart understand the direction for the future, will you, your company and all employees reach the target you all aim for.